Prelepa kuća u Bačkoj
Autor: Biljana Turanjanin Pujo, d.i.a
Saradnici: Slavko Vukmirović, m.arch.