VILA MEDITERANEO U TREBINJU
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: da. Andrija Todosijević, dia. Tijana Savić

Kompletna rekonstrukcija vile iz 1903. godine. Trebinje, Bosna i Hercegovina