Autor: da. Maja Pavićević, dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic, da. Andrija Todosijević

Savremena teretana u luksuznom naselju West 65, Beograd.