TERETANA U NASELJU WEST 65 U BEOGRADU
Autor: da. Maja Pavićević, dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic, da. Andrija Todosijević