ŠVAJCARSKA NA DLANU
Autori: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: da. Andrija Todosijević

Porodična vila sa neočekivanim dizajnerskim rešenjima, Cirih, Švajcarska.
Kuća objavljena u časopisu Brava Casa.