Spa Zürich
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: da. Andrija Todosijević