SAVATI LOFT
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Tijana Savić, da. Ana Ilić

Dupleks sa akcentovanim stepeništem koje ima višestruku funkciju