Tri sasvim različite kuće projektovane jednim arhitektonskim principom

Dometi kreacije u arhitekturi razvijaju se sa svakim projektom u kome crpimo inspiraciju iz okruženja, materijala i želja naših klijenata. Ovog leta i jeseni, projektovali smo tri potpuno različite kuće, koje odgovaraju na impulse iz okruženja, i postaju jedinstveni prostori za svoje korisnike.

Široka lepeza stilova i detalja u našim projektima rezultat su individualnog pristupa svakom projektu, pri čemu upoznajući klijente, njihova interesovanja, navike i zahteve, počinjemo da vajamo prostor u kome će se odvijati svakodnevni život. U tom vajanju, često nam pomažu specifičnosti podneblja, poput materijala, tradicionalne arhitekture, pokreta talasa i vetra, ili pejzaža koji asocira na neke sasvim drugačije delove sveta. Koristeći ove elemente kao impulse koje prepoznajemo, trudimo se da ih utkamo u projekte, tako da deluje kao da su kuće koje dizajniramo oduvek postojale na svojim lokacijama.

U prikazu naša tri najnovija projekta, prikazaćemo kako smo, vodeći se jednim projektantskim procesom, projektovali kuću koja citira elemente arhitekture istočne Azije i stvara svoj mikrosvet, koji je potpuno utkan u okruženje, iako se oslanja na sasvim drugačiji kontekst; jednu kuću koja prateći pokrete talasa i mora ka kome je orijentisana postaje savremena skulptura uklesana u stene jadranske obale; i jednu koja romantičnim lukovima i vrtom, kao i modernom formom objekta spaja mediteransko okruženje i savremeni trenutak.

Kuća inspirisana Dalekim istokom

Kompleks okružen prirodom sastoji se iz centralne kuće i pomoćnih objekata odvojenih vodenom površinom, koje povezuju nadstrešnica i popločani potez nalik na most, koji citiraju motive azijskih vrtova. Modernizujući tradicionalnu arhitekturu Dalekog istoka i adaptirajući je za evropsko podneblje, kreirali smo jedinstvenu geometriju koja spaja moderne ravne poteze i zakrivljenja inspirisana krovovima azijskih kuća.

Enterijer kuće dodatno naglašava vezu sa prirodom, te smo, na način sličan onom koji je u svojim prerijskim kućama inspirisanim japanskom arhitekturom koristio Frenk Lojd Rajt, u unutrašnju arhitekturu uveli drvene poteze koji uvode prirodu u prostor i stvaraju čistu geometriju u toplim tonovima. Oslanjajući se na drvo kao osnovni materijal, ispitivali smo varijacije njegovog korišćenja – od transparentnog elementa letvičastih zastora koji stvaraju igru svetlosti i senke, preko zidnih obloga kojima se naglašava monumentalnost i luksuzni ton kuće, do funkcionalno-estetskog elementa na tavanici u koji je ugrađeno svetlo, pri čemu se istovremeno naglašava pravac pružanja prostorija i omogućava njihovo linearno osvetljenje.

Najupečatljivije poigravanje sa drvetom ostvarili smo u zoni kuhinje, koja zbog preciznih zahteva za funkcionalnosti, a fleksibilnosti u dizajnu – omogućava istovremeno korišćenje drveta kao dekorativnog, funkcionalnog i konstruktivnog detalja u prostoru. U kuhinji ove kuće, dekorativni potez drvenih zidnih obloga postepeno se transformiše u kuhinjske elemente za odlaganje, preko njih postaje omotač konstruktivne grede, i na kulminaciji poteza pretvara se u dekorativni element – okvir prozora sa šankom, preko kog se ostvaruje vizuelna komunikacija sa okruženjem kuće.

Inspiracija azijskom arhitekturom, kao i vajanje prostora za savremene korisnike rezultirali su kreiranjem prostora otvorenog plana u kome se funkcije vizuelno prožimaju, dok suptilni elementi poput promene u materijalizaciji, uvođenja kamena i slobodnostojećih struktura drvenih portala stvaraju prelaze između mikroambijenata.

Futuristička kuća oblikovana talasima

Smešten na padini iznad Jadranskog mora, naš projekat u Istri koncipiran je kao skulptura uklesana u teren. Pri oblikovanju ove dve kuće, koje su prema želji klijenta objedinjene da čine jednu celinu, bili smo inspirisani talasima i načinom na koji oni oblikuju stene.

Odgovarajući na želje klijenata da celina bude introvertna, sa prijatnom oazom u sredini, te želeći da omogućimo pogled ka moru iz obe kuće, zasecanje forme, upravo poput talasa, vraćali smo ka moru i tako formirali zaobljene zidove, koji omogućavaju otvaranje pogleda ka pučini.

Introvertni karakter skulpturalne arhitekture ove kuće posebno je naglašen uvođenjem elementa vode, koja kao bazen, vodopad i vodeno ogledalo stvara jedinstvene senzacije, i arhitekturi inspirisanoj talasima dodaje žubor vode i površinu u kojoj se ogledaju različiti dizajnerski motivi. Zajedno sa rebrastom nadstrešnicom koja propušta sunce, vodena površina omogućava reflektovanje svetlosti, koje dalje stvara dinamičnu šaru na fasadi.

Gornja celina kaskadirane forme kuća oblikovana je zalučenim potezima ka suprotnim stranama, čime su funkcionalno kreirane zone nadstrešnica i terasa, a oblikovno postignut efekat slojevitosti i lakoće strukture. Pad terena i vodopad između vodenih površina na dva nivoa, uticali su na pejzažno uređenje celog kompleksa kao jedne pokrenute strukture.

Mediteranski šik – romantična kamena vila

Kada je želja klijenata da se napravi jedinstveno utočište inspirisano mediteranskim gradovima sa uzanim ulicama i kamenim kućama, naš odgovor je traganje za modernom formom koja može istovremeno da istakne vanvremensku vrednost i lepotu kamena, i da postane mesto u kome se odvija svakodnevni život u skladu sa savremenim potrebama.

Oslanjajući se na mogućnost kamena da se istovremeno posmatra kao masivan element, i tekstura sastavljena iz fragmenata, kuću smo artikulisali kroz tri volumena koji se otvaraju prema dvorištu. Tekstura zida od kamenih blokova, koja citira tradicionalne mediteranske kuće dominantna je na središnjem delu objekta, koji čini i miran front dvorišnog ambijenta, dok je tretiranje fasade grubom obradom koja asocira na jednu veliku kamenu površinu zadržano na višim delovima koji se sagledavaju kao manje kule specifične geometrije.

Zasecanjem jednostavne geometrije kvadra, dobili smo pokrenutu geometriju koja zajedno sa lukovima u visini dva nivoa stvara futurističko-rustičan ambijent u kome se u sasvim savremenoj arhitekturi prepoznaju obrasci romantičnih elemenata mediteranskog arhitektonskog nasleđa. Pored efekta koji imaju kao elementi fasade, lukovi su artikulisani tako da kadriraju vrt vile i time stvaraju prostornu naraciju.

U ovoj vili, posebnu pažnju smo posvetili arhitektonskom oblikovanju i uređenju vrta sa bazenom, pa se tako uz moderne obrise stepeništa i platformi za odmaranje pojavljuju pločice slagane poput šahovskog polja, a vezu sa enterijerom čine staklena vrata sa dvokrilnim otvaranjem, kojima se stvara moderan odgovor na kapije i vrata tradicionalnih mediteranskih vila.

Jedan proces za lepezu projekata

Naš pristup projektovanju ovih triju kuća, od kojih svaku karakteriše jedinstven stil, odražava našu predanost raznolikosti i detaljima koji u arhitekturu uvode karakter korisnika. U kratkom vremenskom roku, uspeli smo da artikulišemo različite estetske jezike, čime smo stvorili arhitekturu koja je istovremeno nesvakidašnja i u potpunosti usklađena sa svojim okruženjem.

Praćenjem našeg projektantskog procesa koji se oslanja na pojedinačne lokacije, specifičnosti konteksta i želje klijenata, u ova tri projekta uspeli smo da stvorimo tri dizajnerska narativa u kojima se elementi ne ponavljaju, dok smo u svakom sačuvali prepoznatljiv autorski potpis našeg biroa. Ovakva iskustva simultanog rada na više potpuno različitih projekata nas podsećaju da je svaki projekat prilika za novo istraživanje i ispitivanje lepeze detalja koje svaki naš projekat čine unikatnim.