Kuvaj u svom stilu

Kuhinje su jedinstveni prostori svakog doma koji pažljivim planiranjem i dizajnom postaju ne samo „srce kuće“, već i jedinstveni prostori u kojima se prepliću funkcionalnost i estetika. Novi trendovi u dizajnu omogućavaju nam da kuhinje oblikujemo kao upečatljiva mesta, koja postaju pečat prostora i odražavaju stilove naših klijenata.

U stvaranju upečatljivih kuhinja u kojima kulminira dizajn čitavog doma, koristimo različite stilove i materijale, kojima stvaramo jedinstvenu arhitekturu unutrašnjeg prostora. Bilo da željama klijenata odgovaraju minimalistički stil, francuski stil bogat ornamentima, moderni stil bogat bojom ili rustični mediteranski stil, u našem dizajnu kombinujemo materijale, geometriju i akcente i tako neke od omiljenih prostora naših klijenata (nekad i bukvalno) stavljamo na pijedestal.

Kuhinja kao integralni deo dizajna u otvorenom planu stana

Dizajn kuhinja u stanovima otvorenog plana igra ključnu ulogu u stvaranju harmoničnog i celovitog ambijenta, u kome granice između prostorija postaju fluidne, a celine poput kuhinje postaju upečatljivi kadrovi koji omogućavaju tretiranje dnevne zone kao kontinualnog poteza.

U našem dizajnu kuhinja u prostorima otvorenog plana, posebno se izdvajaju dva pristupa – tretiranja kuhinje kao vizuelnog akcenta sa izraženom bojom ili geometrijom, te strukturom pulta koja istovremeno deli i spaja kuhinju sa ostatkom prostora, odnosno kao suptilnog elementa koji se stapa sa zidom i stvara miran vizuelni tok prostora. U oba slučaja, pogled prema kuhinji i iz nje ostaje neometan, čime se brišu granice između prostorija, a kuhinja postaje deo objedinjenog prostora za druženje.

Korišćenjem ova dva pristupa u projektovanju kuhinja ne samo da stvaramo prostore koji su estetski ujednačeni, već i potpuno funkcionalni i prilagođeni savremenom životu gde se kulinarske aktivnosti stapaju sa porodičnim druženjem.

U prostorima otvorenog plana, geometriju kuhinje često oblikujemo tako da naglasi pravac kretanja, ili da otvori dnevnu zonu prema eksterijeru. Uvođenjem neočekivanih detalja poput zakrivljenih površina elemenata u kuhinje modernog dizajna, one postaju nosioci kontinualnosti vizuelnog izraza čitavog prostora, u kojima neočekivani detalj stvara vizuelni akcenat i ističe mikroambijent kuhinje.

Dizajn odvojene kuhinje

Dok otvoreni plan pruža različite mogućnosti u prožimanju vizura, sadržaja i funkcija prostora, neki klijenti preferiraju da kuhinja bude zasebna celina. U ovom slučaju, odvajanju kuhinje pristupamo na fleksibilan način, postavljanjem pokretne granice, koja omogućavaju korišćenje kuhinje kao integralnog dela dnevne zone, ili kao odvojenog ambijenta, u skladu sa željama korisnika.

Staklena vrata nam u dizajnu omogućavaju kontinuitet vizuelnog izraza koji nudi otvoreni plan, pa tako kuhinja postaje vizuelni akcenat, koji sa staklenim vratima stvara ambijent eksponata sa vitrinom. U enterijerima u francuskom stilu, staklena vrata između kuhinje i ostatka prostora predstavljaju savremeni citat tradicionalnih dvokrilnih vrata, dok transparentnost omogućava sagledavanje bordura i reljefa na kuhinjskim elementima kao nosilaca francuskog stila celokupnog enterijera. Na ovaj način, iako odvojena, kuhinja postaje mesto u kome se kroz dizajn kreira kulminacija vizuelnog izraza i stila koji klijenti rado biraju.

Kuhinja kao umetničko-skulptoralni akcenat

Kao mesta u kojima se prepliću funkcionalnost i dizajn, naše kuhinje često postaju posebno naglašene celine, koje u enterijeru imaju gotovo skulptoralnu vrednost, te korišćenjem različitih tekstura i materijala postaju zasebna umetnička dela.

Za ostvarivanje ovog utiska, prilikom dizajniranja najčešće koristimo kuhinjska ostrva u kamenim teksturama, koja sa jedne strane uvode materijale iz prirode u enterijer, a sa druge strane omogućavaju stvaranje monolitnih i hrabrih struktura kuhinja, u kojima se stvara kontrast između fronta kuhinjskih elemenata i ostrva kao samostalnog kubičnog volumena koji ulazi u širi prostor.

Koristeći osnovne principe stvaranja vizuelne harmonije, u našem dizajnu koristimo površinske, linijske i tačkaste elemente, kojima postižemo ambijentalni sklad. Zbog toga se uz drvene i kamene teksture pojavljuju i moderni metalni akcenti, koji uvode potpuno savremeni neočekivani detalj, te koji kreiraju vizuelni balans ili usmeravaju pogled kroz prostor.

U stvaranju kuhinja izražene vizuelne vrednosti, kao element enterijera često koristimo vizure prema eksterijeru, koje postaju posebno dizajnirani kadrovi koji povezuju unutrašnji i spoljašnji prostor. Korišćenjem prozora i eksterijera kao akcenta u dizajnu, vajanje prostora kuhinje artikulišemo oko vizure. Kada su u pitanju veći otvori u punoj visini, kuhinjske elemente artkulišemo kao posebno dizajnirane okvire prozora, čime eksterijer postaje dinamična pozadina enterijera. U manjim prostorima kuhinja, prozore izdvajamo bojom, tako da eksterijer postane „uramljeni“ kadar koji postiže sopstvenu umetničku vrednost u okviru našeg dizajna.

Kuhinje za porodična okupljanja

Priprema hrane, obedovanje i porodično druženje čine kuhinju „srcem kuće“. Zbog toga su naše kuhinje dizajnirane tako da pozivaju na okupljanje i druženje, oko kuhinjskog ostrva ili šanka, odnosno oko trpezarijskog stola čiju poziciju određujemo tako da omogućimo komunikaciju sa kuhinjom. Ovakvom artikulacijom prostora, i kuvanje postaje društveni događaj, a kuhinje prevazilaze svoju primarnu namenu i u posebno dizajniranom ambijentu postaju mesta za celu porodicu.

Dizajn kuhinja postaje sve više personalizovan, odražavajući stil i ukus vlasnika. Zbog toga prilagođavamo svaki projekat individualnim željama klijenata, istovremeno prateći najnovije trendove u arhitekturi i dizajnu. Bez obzira na stil u kome projektujemo prostore kuhinja, one postaju ne samo mesta gde se priprema hrana, već i prostori za čitavu porodicu koji omogućavaju druženje, i u kojima stil i način života vlasnika dolaze do posebnog izražaja.