Tamo gde se sreću savremen dizajn i rustični kameni luk

U savremenoj arhitektonskoj praksi, retke su prilike za davanje novog života istorijskim objektima, koji su nosioci vizuelnog identiteta šireg okruženja. Takvu priliku smo imali prilikom rekonstrukcije i adaptacije kuće od kamena u Dalmaciji.

Dok kontakt sa ulicom čini tradicionalna fasada objekta, inspiraciju za dizajn pronašli smo u kamenom luku (volti), karakterističnom za okruženje, koji povezuje prostor ulice i dvorišta. Ambijentalna celina sastoji se iz „velike kuće“ sa spavaćim sobama, smeštene na uličnom frontu, i dve male kuće u dvorištu, namenjene porodičnom okupljanju i druženju. Upravo dizajniranjem odnosa između ova tri objekta, i naglašavanjem njihovih pojedinačnih karakteristika, stvorili smo specifičnu celinu koji koristeći rustične detalje – postaje moderan prostor za život.

Lukovi u dizajnu

Inspirisani karakteristikama, skulpturalnošću i likovnošću kamena i volte, odlučili smo da i materijal i geometriju luka ne samo zadržimo, već i uvedemo u dizajn kao vizuelni pečat čitavog projekta, koji neprestano balansira između tradicionalne mediteranske gradnje i minimalističke arhitekture. S tim u vezi, u arhitekturi dvorišne fasade, lukovi kreiraju dinamiku kamenog zidnog platna, na kome se smenjuju uski lukovi koji omogućavaju prodor svetlosti i ovalni luk sa naglašenom arhivoltom, kroz koji se ulazi u dvorište. Kako bi kamen još više došao do izražaja, fasada prve etaže dizajnirana je kao svedena bela površina sa pravougaonim otvorima, čime je u nivou zidova eksterijera ostvaren kontrast geometrija i materijala.

Savremeni redizajn volte sa ulaza, upečatljiv je u zoni „male kuće“, na kojoj smo postojeću geometriju „presvukli“ belim okvirom luka, i na taj način dobili novo čitanje i dizajnerski akcenat tradicionalnog graditeljskog elementa. Ova interpretacija luka „male kuće“ iskorišćena je kao simbol projekta, i vezivni element celog ambijenta eksterijera. U natkrivenom otvorenom prostoru koji ovaj luk definiše, nalazi se trem sa trpezarijom na otvorenom, čime je definisan prostor za najčešće provođenje vremena i okupljanje.

Kao geometrijski kontrast lukovima, i dodatni akcenat kontinuiteta korišćenja kuće, u prostoru dnevne zone „male kuće“ zadržani su elementi drvene krovne konstrukcije, koji sa jedne strane naglašavaju rustične detalje u prostoru, dok kreiranjem ritma sa krovnim kosinama vizuelno izdužuju prostor. Kao masivni detalji drvene konstrukcije, grede su vizuelno olakšane i učinjene delom dizajna visećom rasvetom, koja stvara direktnu vezu drvenih elemenata trpezarije i krovne konstrukcije.

Dizajn spavaćih soba

Posebna pažnja u projektu ove vile posvećena je dizajnu spavaćih soba, kao individualnih delova kuće, u kojima smo sa klijentima razrađivali posebne načine iskazivanja njihovih osobenosti, kroz suptilne razlike u osnovnom dizajnu. Kroz sve spavaće sobe provlače se motivi kamena i lukova, a različitim akcentima i transformacijama u prostoru, dobijeni su raznovrsni ambijenti, koji odgovaraju na individualne potrebe klijenata.

Master spavaća soba dizajnirana je kao apartman peščanih tonova, u kome se mogu uočiti funkcionalne celine kupatila, garderobera, prostora za spavanje, ali i prostora za sedenje i odmor. U oblikovanju prostora master sobe, upečatljiva je primena luka kao akcenta u zidu koji u repetitivnom ritmu po dubini zamenjuje uzglavlje, i time postaje fokalna tačka prostorije. Uz ovaj sistem zidanih lukova, nasuprot pravougaonih prozora postavljen je stakleni luk – portal ka garderoberu, čija geometrija i materijalizacija predstavljaju citat ambijenta vinskih podruma, koji se često mogu naći u tradicionalnim mediteranskim vilama.

Simetrično u odnosu na lukove iza kreveta, u zoni za sedenje i opuštanje ova geometrija je iskorišćena u vidu niša sa policama, koje zajedno sa nameštajem stvaraju ritam udvojenih struktura u prostoriji. Kao specifičan akcenat koji smo uveli u prostor, ističe se prozorska klupa duž cele sobe, koja stvara udoban prostor sa nesmetanim pogledom ka okruženju. Odstupanjem od bele boje koja se nalazi u prostorima za okupljanje i uvođenjem peščanih tonova i prirodnih tekstura, ambijent master spavaće sobe je dobio suptilnu mekoću, a upad svetlosti je sveden na prijatnu geometriju, bez jake refleksije.
Istovetni motivi iz spavaće sobe nalaze se i u kupatilu, čime je ostvaren kontinuitet ambijenata, a dodatnim uvođenjem rasvete i ogledala prostor postaje svetliji. U projektovanju rasvete u kupatilu, kreirali smo efekat koji spaja funkcionalnost i stvaranje utiska „moderne pećine“ sa upečatljivim, ali mekim senkama lukova.

Dečije sobe ove dalmatinske vile definisane su kao mikroceline koje prožimaju nekoliko funkcija i, koristeći kameni zid kao podlogu, na poseban način modernizuju vilu, u skladu sa potrebama dve devojke. Dok u master sobi lukovi predstavljaju zemljani skulpturalni akcenat, u devojačkim sobama je geometrija luka naglašena rasvetom, a njeno ponavljanje ostvareno je u zoni prostora za odlaganje, kojim je uokviren radni sto, odnosno ulaz u kupatilo, pri čemu je volti delimično vraćena tradicionalna uloga portala.

 

Za stvaranje funkcionalnih celina radnih stolova i polica korišćeno je svetlo drvo, koje uvodi još jedan prirodan materijal u enterijer, na način kojim ne kontrastira kamenom zidu, već u gotovo istovetnom tonu – nepravilnu geometriju kamena prevodi u pravougaoni arhitektonski motiv.

Krovna terasa

Skriveni dragulj ovog projekta čini nesvakidašnja krovna terasa, inspirisana majorkanskom arhitekturom, na kojoj se prirodnim peščanim tonovima pridružuju jarke boje i dekorativni elementi. Kao obod terase dizajnirali smo zidani prostor za sedenje koji naglašava ugao i formira centar prostora za druženje, dok drugi deo ambijenta čine fotelje od trske kao nežni prostorni elementi izrazito mediteranskog karaktera. Po želji klijenata, prostor za druženje smo dizajnirali sa niskim težištem, a upotrebom različitih tekstilnih detalja stvorili fiksne i pokretne celine za sedenje – od zidanih klupa, do prostora za pozicioniranje podnih jastuka, čime je korisnicima omogućena fleksibilnost u mogućem broju korisnika.

Korišćenjem i očuvanjem zatečenih elemenata poput volti i kamenih zidova ove rustične vile, i njenom rekonstrukcijom na savremeni način, stvorili smo jedinstveni dizajnerski prostor, koji briše granice novog i starog, i stvara nove principe preplitanja savremenih trendova i baštine nezamenjive vrednosti.