PLANET FOOD 365
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: da. Andrija Todosijević

Zanimljivo dizajniran paviljon za objekat podaje brze hrane.