PENTHOUSE WEST 65
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Tijana Savić, dia. Vesna Jovanović

Nadahnuto rešenje urađeno u duhu vremena, u duhu ambijentalne celine i u duhu pozicije na kojoj se nalazi. Luksuzno naselje West 65, Beograd