PACIO
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Foto: Srđan Bosnić

Velika terasa skladno inkorporirana u dnevnu zonu stana.
Stan je objavljen u časopisu Brava Casa.