Kuća u Dalmaciji
Autor:
Biljana Turanjanin Pujo d.i.a; Staša Petrović m.arch.
Saradnici:
Slavko Vukmirović m.arch.