NOVI UGAO MEDITERANSKOG PEJZAŽA

U procesu projektovanja luksuznih vila u gradovima Mediterana, od posebnog je značaja pronalaženje arhitektonskog izraza koji u pejzaž uvodi nove i nesvakidašnje forme. Tražeći inspiraciju u savremenoj svakodnevici, u projektu vile u Zadru, kreirali smo jedinstven susret prirodnih materijala i mikroambijenata sa savremenom geometrijom.

Zelimo da u svakom projektu sa Pujo potpisom uvek donesemo nešto novo. U ovom enterijeru se samouvereno igramo formama, suprostavljajući i oblike i stilove i tako stvaramo potpuno nove, duhovite kombinacije koje vizualno dinamiziraju površinu. Takođe je prostor preplavljen peščanim bojama koje odaju počast okolnim stenama.

Centralni motiv stvaranja upečatljive arhitekture u dobro poznatom okruženju, bilo je stvaranje celine koja u moderni izraz pretvara čitav spektar doživljaja i prostornih iskustava koje nudi mediteranski kontekst. S tim u vezi, projektovali smo introvertnu prostornu celinu, koja na nivou jedne parcele omogućava korisnicima različite senzacije.

Stvaranje introvertnog sklopa ostvareno je oblikovanjem ograde parcele kao zida inspirisanog tradicionalnom arhitekturom okruženja, koja se suptilnom štukaturom nadovezuje na fasadu objekta i stvara ušuškan, intiman prostor.

Dvorište iza objekta, karakteristične dubine, iskorišćeno je za stvaranje prostora za okupljanje i druženje, u kome se javljaju dva centralna punkta – vodena površina bazena i prostor za sedenje koji je definisan poniranjem površine u tlo, čime je kreiran još jedan intiman prostor za konverzacije. Tretmanom prostora za sedenje kamenom, stvorena je funkcionalno-pejzažna struktura koja komunicira sa vodenom površinom bazena, i postaje integralni deo arhitektonski definisanog mikropejzaža na parceli.

Materijali korišćeni u eksterijeru ponavljaju se i u enterijeru vile, pa tako stvaranju neprekidne vizuelne celine doprinosi upotreba travertina kao podnih i zidnih obloga u svim prostorijama. Suprotstavljeni prirodnom tonu kamena, u enterijeru se javljaju akcenti u bakarnim tonovima, koji uvode savremeni materijal u objekat i daju mu vanvremenski izgled.

Posebna pažnja u enterijeru posvećena je stvaranju skulpturalnih akcenata, koji redstavljaju vizuelno i funkcionalno povezivanje ne samo etaža, već i prirodnih i artificijelnih materijala.

Vodeći se vrednošću koju dizajnerski prostori daju samom objektu, ambijente dnevne zone kreirali smo kao komforne prostore sa posebno dizajniranim nameštajem, ali i sa integrisanim umetničkim instalacijama koje definišu karakter zidnih površina. I u dizajnu nameštaja i prostora za okupljanje, pojavljuje se motiv kamene platforme koji dodaje monumentalnost enterijeru.
Artikulacija upada svetlosti koja je dala fasadi upečatljiv ritam, još više dolazi do izražaja u enterijeru, u kome su prozorski otvori iskorišćeni za naglašavanje mikroambijenata. Tako se u dizajnu dnevne zone primećuju kontrasti pravougaonih prostora i oblog nameštaja koji asocira na prirodnu formu oblutka, a čije nisko težište daje celom prostoru miran ton.

Otvaranje pogleda ka eksterijeru iz spavaćih soba dizajnerski je realizovano postavljanjem prozora na samom uglu prostorije, pri čemu se otvara neprekidna vizura ka dve strane. Posebno naglašavanje pogleda i omogućavanje njegove opipljivosti u enterijeru ostvareno je postavljanjem kamena izražene teksture kao zidnog akcenta, čime je element iz prirodnog okruženja uveden kao detalj unutrašnjeg prostora.

Dok sa jedne strane ambijentom spavaćih soba dominira kadriran pogled ka prirodi i Jadranskom moru, u arhitekturi ovih najprivatnijih zona vile nisu izostali ni unikatno dizajnirani funkcionalni elementi, poput garderobera i ugradnog radnog stola koji uspostavljaju sopstvenu vizuelnu hijerarhiju u prostoriji, zajedno sa suptilno iskošenim zidnim površinama, čime se kadrirani pogled prema okruženju i enterijer međusobno dopunjuju kroz kontraste tonova, boja i tekstura.

Prostor za pripremu hrane i obedovanje zauzima centralnu poziciju u prostoru i naglašava porodična okupljanja kao vrednost u korišćenju savremenih prostora. Kako bi se ambijent kuhinje u otvorenom planu posebno naglasio, njegovim površinama dominira bakarni ton na frontovima kuhinje i kuhinjskog ostrva, koji se suptilno prenosi kroz prostor na celinu trpezarije u vidu zidnih obloga i upečatljive rasvete.

U arhitekturi prostora porodičnog okupljanja unutar vile u Zadru, odabirom komada nameštaja i rasvete, ali i naglašavanjem dinamičnosti prostora kroz smenu vertikalnih prozorskih površina, zidnih reljefa i bakarnih obloga, stvorili smo živopisnu celinu koja anticipira druženje u nesvakidašnjem, inspirativnom ambijentu.

Poseban kvalitet ove introvertne mediteranske vile ogleda se u stvaranju spa zone sa prostorom za vežbanje na donjoj etaži objekta, koja je materijalima tretirana kao moderno dizajnirana privatna špilja, koja u okviru doma spaja doživljaje prirodnih džepova između jadranskih stena – sa doživljajem luksuznih spa centara.

Postavljanjem ambijentalnog osvetljenja i glatkih površina, dizajnerski su razrađeni čulni motivi akustičnih i vizuelnih senzacija, koji stvaraju potpuno umirujući prostorni doživljaj. U nadovezivanju na dizajnerske motive iz ostatka vile, i na podzemnoj, spa etaži, ponavlja se motiv uglova, koji je, zbog fleksibilnog karaktera namene prostora ­– ovde doveden do maksimalne likovnosti u izrazu.

Likovnost uglova u akcentovanju arhitektonskih vrednosti vile iskorišćena za vizuelno povezivanje manjih celina u zoni za vežbanje, oblikovno kulminira u motivu kamena u vitrini koji je doveden do nivoa eksponata, te kroz tretman bakarnim osvetljenjem i staklom – poput umetničkog dela – simbolizuje značaj čitavog jadranskog okruženja za arhitekturu ovog objekta.

Kreirajući total design prostora vile inspirisane Mediteranom, imali smo priliku da razrađujemo i međusobno povežemo sve elemente – od pejzažnih elemenata, do najsitnijeg detalja u enterijeru. Upravo u ovakvoj vrsti procesa, u kojoj se kroz jedan logičan sled stvara i oprema prostor – nastaje jedinstveni dizajnerski izraz koji objektu daje upečatljivost, pomeraju se granice i trasiraju trendovi u smeru u kom smo zacrtali.