Autori: da. Maja Pavićević, dia. Biljana Turanjanin Pujo

Upečatljiva likovna kreacija prostora.
Stan je objavljen u časopisu Genius Domus.