PROSTOR BEZ BARIJERA
Autori: da. Maja Pavićević, dia. Biljana Turanjanin Pujo

Prostor tretiran kao skulptura. Duhovitom upotrebom materijala i varijacijom tema postignute su upečatljive likovne kreacije.
Stan je objavljen u časopisu Genius Domus 019.