Autori: dia. Biljana Turanjanin Pujo, da. Maja Pavićević
Saradnik: dia. Marko Žunić

Preobražaj nepraktičnog potkrovlja u prijatan i funkcionalan prostor.
Stan je objavljen u časopisu Brava Casa.