Nova prodavnica u Beogradu.
Autor:
Biljana Turanjanin Pujo d.i.a; Ana Ilić mast.diz.
Saradnici:
Mia Vujičić M.A.