Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: da. Andrija Todosijević

Rekonstrukcija kuće, Medak, Beograd