Naš raskošni enteriejr u Beogradu
Autor: Biljana Turanjanin Pujo, d.i.a; Ana Ilić, m.des.
Saradnici: Aleksandra Govedarica, m.des; Mia Vijičić, M.A.