Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, Tijana Radinović, m.arch.
Saradnici:
Slavko Vukmirović m.arch, Brankica Ristić m.arch.