Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic, da. Andrija Todosijević

PREZENTACIJA U PRIPREMI!
Savremena kuća na prostranom imanju.