STAN U PROCESU TRANSFORMACIJE
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Marko Žunić

Spajanje dva stana “u ogledalu” u jedan. Prozračan, svetao, svež enterijer.
Stan je objavljen u časopisu Brava Casa.