Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo

Salon nameštaja, Podgorica.