Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: da. Maja Pavićević, dia. Ivana Mihalic, da. Andrija Todosijević

Rekonstrukcija fotografske radnje u Gossau, Švajcarska