Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, Brankica Ristić m.arch.
Saradnici:
Slavko Vukmirović m.arch.

Da zavirimo u naš najnoviji projekat u Beogradu.