Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici:
Slavko Vukmirović m.arch.