Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, Ana Ilić mast.diz.
Saradnici:
Miloš Lazarević dipl.ing.arch.