Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, Ana Ilić mast.diz
Saradnici:
dia. Ivana Mihalić

Classic Beauty, Voždove Kapije