Autori: dia. Biljana Turanjanin Pujo, da. Maja Pavićević

Rekonstrukcija potkrovlja u starom gradu u Dubrovniku, Hrvatska