Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic i dia. Vesna Jovanović

Penthouse uređen u klasičnom stilu.