Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, A. Ilić mast.diz
Saradnici:
dia. I. Mihalic

Klasičan stan u Voždovim Kapijama