Mediteraneo

VILA MEDITERANEO U TREBINJU Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo Saradnici: da.…


NEVESINJSKA 1A

Autor: dipl.ing.arh. Biljana Turanjanin Pujo, T. Radinović m.arch, S. Petrović…


HOTEL CORSICA

Corsica, Francuska Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, Ana Ilić mast.diz…


DALMATIAN DREAM

Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, S. Petrović m.arch, A. Ilić mast.diz…


VILLA COCOON

Corsica, Francuska Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, Ana Ilić mast.diz…


BUBBLEGUM

Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, A. Ilić mast.diz, T. Radinović……


DARK DELIGHT

Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo Saradnici: Slavko Vukmirović m.arch.


LUXURIOUS LINE

Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, T. Radinović, m.arch, I. Jemcov m.arch.…


Chemico office

Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, S. Petrović m.arch. Saradnici: L. Stokić…


IN THE WOOD

Tuzla, Bosna i Hercegovina. Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo, Staša Petrović…