VOŽDOVAČKA LEPOTICA
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Nenad Milošev

Kompletna rekonstrukcija kuće iz 1938. godine, Voždovac, Beograd.

Elegantna porodična vila, sa početka prošlog veka, transformisana prema zahtevima funkcionalnosti. Zadržan kontinuitet tradicije i očuvan originalni kvalitet ambijenta.
Kuća je objavljena u časopisu Kuća Stil i portalima MyHouseIdea i HomeDSGN