VOŽDOVAČKA LEPOTICA
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Nenad Milošev

Kompletna rekonstrukcija kuće iz 1938. godine.
Kuća je objavljena u časopisu Kuća Stil i portalu MyHouseIdea.