VOŽDOVAČKA LEPOTICA
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Marina Višnjić

Elegantna porodična vila, sa početka prošlog veka, transformisana prema zahtevima funkcionalnosti. Zadržan kontinuitet tradicije i očuvan originalni kvalitet ambijenta.
Kuća je objavljena u časopisu Kuća Stil i portalu HomeDSGN