BORA BORA BORA
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Tijana Savić, dia. Vesna Jovanović

Frizerski salon sa bogatom istorijom u nešto izmenjenom ambijentu