Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici:
Pujo Architects & Designers

Očaravajući projekat za koji smo dobili nagradu na Balkan Architectural Biennale 2020