BAR U SARAJEVU
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic, da. Andrija Todosijević

Kafe u novoj zgradi inspirisan jednim romantičnim putovanjem u Barselonu.