BAGEL’S PARK
Autori: da. Maja Pavićević, dia. Biljana Turanjanin Pujo

Mlečni restoran inspirisan Central Parkom u Njujorku.
Restoran je objavljen u časopisu Caffe and Bar.