NIMALO OBIČAN STAN
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo

Stan koji je temeljnom rekonstrukcijom pretvoren u sofisticirani loft u kome dominira umetnički senzibilitet vlasnika.
Stan je objavljen u časopisu Brava Casa.