NIMALO OBIČAN STAN
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo

Stan koji je temeljnom rekonstrukcijom pretvoren u sofisticirani penthaus u kom dominira umetnički senzibilitet vlasnika.
Stan je objavljen u časopisu Brava Casa.