KROVNA TERASA HOME CENTRA U BEOGRADU
Autori: dia. Biljana Turanjanin Pujo, da. Maja Pavićević, dia. Aleksandar Vučur

Upečatljiva likovna tvorevina – velika utegnuta transparentna opna, izrezbarena proporcijski fino usklađenim rasterom naglašenih vertikala, koja lebdi u prostoru.
Terasa je objavljena u časopisu Genius Domus 014.