Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, A. Ilić mast.diz.
Saradnici:
I. Lalović m.arch.

Luksuzni mali stan sa akvarijumom kao centralnim motivom