APARTMENT TRAPEZION
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Tijana Savić, da. Andrija Todosijević

Mali apartman od svega 30m2 bez pregradnih zidova ali sa jasno definisanim funkcionalnim celinama, sa policama u obliku trapeza kao glavnim motivom.