APARTMENT TRAPEZION
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Tijana Savić, da. Andrija Todosijević

Mali apartman od 30m2, bez pregradnih zidova, sa jasno definisanim funkcionalnim celinama.