APARTMENT JAKARTA
Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnici: dia. Ivana Mihalic i da. Andrija Todosijević

Momački stan na vrhu visoke višespratnice.