Autor: dia. Biljana Turanjanin Pujo
Saradnik: dia. Ivana Mihalic, da. Vesna Jovanović

Savremen, svetao stan. Novi Beograd