Corsica, Francuska
Autor:
dia. Biljana Turanjanin Pujo, Ana Ilić mast.diz
Saradnici:
Mia Vujičić M.A., Slavko Vukmirović m.arch.

Luksuzna terasa hotela na mediteranskom ostvu Korzika u Francuskoj.